01 juni 2009

Klumpigt, svenska språket... eller staten?

Wikipedias definition på ordet missbruk är som följer:

"Missbruk är en allmän benämning på användning eller behandling (av människor, saker eller droger) som anses skadlig. Inte sällan är den missbrukande personen beroende av ämnet eller fenomenet den missbrukar."

Sedan följer en lista med förslag på olika missbruk, framförallt, och i detta sammanhang mest intressat är just ordet narkotikamissbruk. som följs av denna text.

"Ordet missbruk används vanligtvis för att beteckna all användning av illegala droger, oavsett om bruket är överdrivet och skadligt eller inte, och oavsett om ett beroende har utvecklats eller inte."

klickar man vidare för att läsa om detta fenomen finner man inte denna textrad igen, man hittar dock en sammanställning om var ordet kommer från och ett par texter om grupper som ligger i riskzonen.

Narkotikamissbruk
Enligt wikipedia.

Det vill säga, det finns ingen direkt anledning att kalla ett brukande av narkotika för missbruk, om det inte är narkotika som är tillhandahållet på annat sätt än via en läkare och betalat för på ett apotek.
Dramatiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar